Menu

Koopkracht senioren verbeterd

Na drie jaar van toenemend pessimisme over de financiële situatie en toekomst, groeit bij ouderen voorzichtig de hoop dat het beter wordt. Dit blijkt uit onderzoek over koopkracht onder 1.700 vijftigplussers van KBO-PCOB. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek deed onderzoek.

 

In 2016 verwachtten zes van de tien senioren dat hun pensioenuitkering het volgende jaar achteruit zou gaan. In 2017 verwachten nog maar twee van de tien dat hun pensioen achteruit zal gaan. In 2016 merkte 55% van de senioren dat ze in vergelijking met het jaar daarvoor minder geld op hun bankrekening kregen, nu is dit nog maar 33%. Ook het idee dat senioren meer inleveren dan andere bevolkingsgroepen is teruggelopen van 71% naar 57%. Verder wordt er dit jaar door minder senioren bezuinigd en staan minder senioren rood.

 

Gevulde portemonnee
Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed onderzoek naar de koopkracht van ouderen. Daaruit blijkt dat 65-plussers gemiddeld gezien meer te besteden hebben dan andere leeftijdsgroepen in Nederland. Deze groep staat er zowel qua inkomen als vermogen beter voor dan de meeste anderen leeftijdsgroepen in ons land.

 

 

 

In cijfers
Het besteedbaar jaarinkomen van 65-plussers lag in 2004 nog ruim €500 lager dan dat van bijvoorbeeld 25- tot 45-jarigen. In die 2014 was dit juist €100 meer! In 2015 bedroeg het gemiddeld vermogen van 65-plussers €86.500, dit is vijf keer zoveel dan van een doorsnee huishouden in Nederland.

De huidige generatie gepensioneerden is over het algemeen beter opgeleid dan hun ouders. Dit geeft het CBS o.a. als verklaring voor het feit dat de huidige 65-plussers meer vermogen hebben dan bijvoorbeeld hun ouders. Daarnaast werkt tegenwoordig ook vaker de vrouw, die voor een aanvullend pensioen zorgt. Ook het feit dat deze generatie op het juiste moment een huis kochten
-jaren ’60, ’70 en ’80- waardoor de overwaarde behoorlijk is wanneer zij het verkopen, wordt door het CBS als verklaring genoemd.

 

Bronnen:
– KBO-POCB. (augustus 2017). Koopkrachtonderzoek: senioren hopen dat het beter wordt. Geraadpleegd op 16 augustus 2017. http://bit.ly/2x3DxqT
– PlusOnline. Gordt Dillié la, Y. (2017, maar). Dit is de waarheid over het vermogen en de koopkracht van ouderen. Geraadpleegd op 18 augustus 2017. http://bit.ly/2vOig4S

footer_