Menu

Emigreren na uw pensioen?

Droomt u van een leven in het buitenland? Ziet u zichzelf al zitten onder een palmboom of in een romantisch bergdorp? Met dromen alleen komt u er niet. Wat u nodig hebt, is een scherpe blik om uw weg te vinden in de wereld van wetten, hypotheken en makelaars.

 

Emigreren
De laatste jaren vertrekt een toenemend aantal 55-plussers naar het buitenland. In 1995 waren het er nog 6000, in 2005 maar liefst 10.000. Populaire landen onder senioren zijn Frankrijk en Spanje, maar ook buurlanden Duitsland en België zijn in trek. De grootste groep emigranten bestaat nog steeds uit twintigers en dertigers, die vooral uit economische motieven vertrekken. De emigratie is echter onder ouderen het sterkst gestegen. Uit onderzoek blijkt dat emigranten hun keuze laten bepalen door het klimaat, de afstand, de prijs van de huizen en de rust en schoonheid van het landschap. In welk land ze uiteindelijk terechtkomen, is van minder belang.

Emigreren na je pensioen1
Verblijfsvergunning
Wanneer u over de grens gaat wonen, hebt u om te beginnen een verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de ambassade of het consulaat van het land waar u wilt gaan wonen. Elk land zal eigen eisen stellen. Soms zult u bijvoorbeeld een verklaring van goed gedrag moeten overleggen of een gezondheidsverklaring. De laatste jaren is het eenvoudiger geworden om te verhuizen binnen de Europese Unie. Voor landen daarbuiten is de procedure doorgaans lastiger.

 

Papierwinkel
Bij emigratie moet u rekening houden met heel wat administratieve rompslomp. Denk aan:

  • het afsluiten van nieuwe of aanvullende verzekeringen;
  • het regelen van zaken rond pensioen en AOW;
  • het opzeggen van abonnementen;
  • uitschrijving uit het bevolkingsregister.Emigreren na je pensioen2

Belastingen
Als u emigreert, blijft u in veel gevallen belastingplichtig in Nederland. Bijvoorbeeld wanneer u inkomsten uit Nederland ontvangt, zoals pensioen- of sociale uitkeringen, of wanneer u in Nederland onroerend goed bezit. Wat uw huis betreft krijgt u vaak te maken met de buitenlandse fiscus. Nederland heeft met bepaalde landen verdragen gesloten, op grond waarvan dat land een sterker heffingsrecht heeft. Vanwege de gecompliceerde regels is een goede adviseur aan te raden. Ook is het verstandig om naar uw belastingkantoor te gaan. Daar krijgt u hulp bij het afhandelen van lopende belastingzaken, zoals de betaling van openstaande aanslagen en stopzetting van de voorlopige teruggaaf. Wanneer u uw auto meeneemt naar het buitenland, moet u het kenteken afmelden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

 

Het is verstandig om een familielid of kennis te zoeken die na uw vertrek uw zaken in Nederland waarneemt. Dat is handig wanneer er dingen geregeld moeten worden met banken, verzekeringsmaatschappijen, de Belastingdienst of uitkerende instanties.

 

Gevolgen voor uw AOW
Verhuizen naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw AOW. Het is niet zomaar mogelijk een Nederlandse sociale zekerheidsuitkering naar ieder land mee te nemen. Uw uitkering kan worden verlaagd of zelfs helemaal gestopt als u buiten Nederland gaat wonen.
Dit is onder andere het gevolg van de wet Beperking Export Uitkeringen (BEU). De gedachte hierachter is dat de overheid alleen nog uitkeringen in een ander land wil betalen, als er met dit land goede afspraken zijn gemaakt over controle op die uitkeringen.

 

Als er geen goede afspraken zijn, ontvangt een alleenstaande 50 procent van het netto minimumloon in plaats van 70 procent. Een gehuwde of samenwonende met een jongere partner ontvangt ook 50 procent én geen toeslag. Voor twee gehuwden of samenwonenden verandert er niets. Zij ontvangen beiden 50 procent. Voor EU/EER-landen en voor verdragslanden zullen er meestal geen problemen zijn. Het is wel raadzaam hierover vooraf bij de SVB informatie in te winnen.

 

Uw huisdier mee?
Sinds 2004 gelden binnen de EU bepaalde regels voor meereizende huisdieren. Uw hond of kat moet zijn ingeënt tegen hondsdolheid, herkenbaar zijn via een identificatiechip of tatoeage en in het bezit zijn van een Europees dierenpaspoort.
Emigreren na je pensioen3

Bron: PlusOnline. Emigreren naar uw pensioen? http://bit.ly/1oo8rFs

footer_