Menu

Denk ook aan uw digitale erfenis

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een ‘tweede leven’ op internet. Maar wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn e-mailadres en bijvoorbeeld zijn accounts op sociale media? Het is vreemd als iemand is overleden, maar zijn profiel op Facebook of LinkedIn nog jaren rondspookt.

 

Het achterblijven van berichten en foto’s op internet heeft echter ook voordelen voor nabestaanden. Voor bijvoorbeeld ouders die hun kind verliezen kan het prettig zijn de e-mails en Facebookberichten van hun overleden kind te bekijken. Zo krijgen zij een idee welke vrienden – die zij vaak niet kennen – op de hoogte moeten worden gebracht van het overlijden. Ook op vragen bij een plotselinge dood of zelfmoord kan het digitale leven van de overledene wellicht antwoord bieden. Internetpagina’s van overledenen kunnen bovendien door nabestaanden worden gebruikt om samen te rouwen en elkaar een luisterend oor te bieden. Facebook biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om het profiel van de overledene om te zetten in een herdenkingspagina.

Digitale erfenis

Als u actief bent op internet en vooral sociale media, is het daarom raadzaam om behalve over uw echte erfenis, ook eens na te denken over uw digitale erfenis. Zo zijn er ‘digitale kluizen’ waar u al uw wachtwoorden online beveiligd kunt opslaan. Deze kunnen functioneren als digitaal testament. Niet alleen vergeet u ze zelf niet meer, maar wie het wachtwoord van de kluis weet, kan na uw overlijden bij al uw online informatie. Als u een digitale erfgenaam aanwijst die na uw overlijden toegang krijgt tot deze kluis, kan deze uw digitale laatste wensen uitvoeren.

 

Ook zijn er mogelijkheden om een vertrouwenspersoon aan te wijzen, die na uw dood toegang krijgen tot de gegevens die u op de site hebt achtergelaten. U kunt zelf aangeven welke gegevens dit zijn. Ook hebben Google en Facebook applicaties ontwikkeld waarmee de gebruiker kan bepalen wat er na zijn dood met zijn profiel gebeurt. Mocht de overledene geen instructies over de digitale erfenis hebben achtergelaten, dan zijn er bedrijven die in opdracht van nabestaanden de computer kunnen doorzoeken om gegevens boven tafel te krijgen.

 

Bron: Plus magazine (2016).  Denk ook uw digitale erfenis.

footer_